Trung tâm thi bằng lái B1 uy tín tại Hà Nội

Hi mn, hiện tại em đang muốn học bằng B1 để lái xe tự động mà tìm thì quá nhiều trung tâm. DNH chắc cũng có nhiều người đã thi có bằng rồi nên em muốn xin và địa chỉ uy tín để học với ạ. Khu vực hoài đức, từ liêm, cầu giấy càng tốt ạ cho gần. E cảm ơn

Mình không ở Hà Nội, nhưng với câu hỏi này, thì bạn có thể vô website sở GTVT để coi danh sách các chỗ đào tạo

https://sogtvt.hanoi.gov.vn/trung-tam/-/view_content/3588110-danh-sach-cac-co-so-dao-tao-va-cac-trung-tam-sat-hach.html

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?