Trong Win 2k3 DHCP server dùng cách gì để không cấp trùng IP trong range cấp với máy cấu hình IP tĩnh?


(Phat) #1

Mọi người cho em hỏi trong Win 2k3 DHCP server dùng cách gì để không cấp trùng IP trong range cấp với máy cấu hình IP tĩnh ???
em đang chạy máy ảo win2k3 làm DHCP server để cấp IP cho máy thật, giờ em phải tạo thêm 1 máy ảo nữa làm client và đặt IP tĩnh đúng không ạ ???


(Trần Hoàn) #2

Ngoài cách đó, bạn có thể tìm hiểu “Address reservation with MAC”. Nhưng nói chung để chắc kèo thì phải kết hợp cả 2.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?