Trò troll cũng lắm công phu


(Vô Thin) #1

Mình đánh giá cao một số tay chơi tuy là troll thiên hạ nhưng cũng rất đầu tư công sức để chơi. Đây là một ví dụ: https://github.com/Droogans/unmaintainable-code


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?