Trợ giúp cách upload file excel vào database (postgres) từ giao diện web

Hiện tại mình đang làm 1 dự án, trong cả dự án của mình có 1 giao diện dùng để upload file excel vào Database (mình đã làm được là upload file excel vào Database, cụ thể là vào bảng macodes, file đính kèm), tuy nhiên, bây giờ trong dự án này, yêu cầu có thêm 2 giao diện nữa để upload file excel vào Database, cụ thể là bảng thietbi và bảng congdoan, mình đã bổ sung thêm đoạn code (cho thietbi, congdoan - giống hình ảnh) vào file Excel.controller.js, tuy nhiên khi upload (ở 1 giao diện bất kỳ), nó upload luôn vào cả 3 bảng, mình muốn mỗi giao diện upload vào 1 bảng khác nhau (chắc là phải có sự điều hướng giữa các bảng, tuy nhiên mình nghiên cứu khá lâu, vẫn không ra). Capture

Tạo 3 cái html form, upload file từ form nào thì save vô table tuong ứng
Hoăc, tạo 3 nút submit, nhấn nút nào thì save vô table tương ứng
Hoac tạo cái radio button để cho phép chọn sẽ lưu vào table nào khi upload file

3 Likes

Code cậu đưa chỉ có upload vào bảng MaCodes thôi mà? :smile:
Cậu có thể đưa bọn tớ code mà cậu gặp vấn đề (dưới dạng text giúp tớ nha :smile: Tớ không đọc copy được code trong ảnh đâu).

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?