Trên Android Studio, ấn phím nào để hiện ra chữ như trên hình?

Ấn phím nào để hiện ra chữ baseurl như trên video vậy ạ (Android Studio)

image

lưu tấm hình này lại, khi nào cần thì mở ra xem thôi, đâu cần làm gì

2 Likes
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?