Trang web không hiển thị ra ảnh

Lúc chạy thì trang web nó không hiển thị ra ảnh ạ.

Cái này đang chạy trên Live Server mà :thinking:?

1 Like

Đường dẫn URL lạ thế :thinking:? Anh dùng Live Server để code frontend khá nhiều rồi nên anh biết lỗi của em nằm ở chỗ nào. Live Server khi chạy sẽ tạo ra một cái server và chỉ cho phép user truy cập vào trong thư mục mà Live Server khởi chạy thôi. Ví dụ, em chạy Live Server ở thư mục HTML, địa chỉ: D:\VSCode\HTML thì user không truy cập thư mục nào khác ngoài HTML được được. Trong thư mục HTML đó có file index.html, để xem nội dung file đó thì em cần phải truy cập vào đường dẫn url: localhost:8000/index.html, ở đây localhost:8000 đã thay thế cho D:\VSCode\HTML.
Cách giải quyết vấn đề của em khá đơn giản, chỉ cần copy file ảnh đó vào cùng thư mục với file html hoặc vào thư mục con của thư mục chứa file html, rồi thay đổi lại đường dẫn url của anh trong file html thôi. Theo ví dụ của anh thì anh copy file ảnh anhbimat.jpg vào thư mục HTML, rồi trong file html, anh sửa:
<img src="chi chi đó">
thành :
<img src="/anhbimat.jpg">

4 Likes

đường dẫn gì lạ thế bạn, dùng / rồi lại \ :joy: bạn phải đặt ảnh vào cùng thư mục chứa file HTML ( đường dẫn tương đối ) hoặc up lên cloud lấy direct URL nha bạn

4 Likes

em cảm ơn anh nhiều. Em mới học về web nên chưa biết gì cả ạ

mình cảm ơn bạn nhiều nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?