Trắng màn hình khi upload data nên 000webhost (không có dữ liệu)

Em upload lên web 000webhost thì bị trắng thông tin ở trang index ,không có dữ liệu gì cả ,ai biết chỉ em với,thank mng
172529786_248024370393834_4061189548497142291_n
174562228_463327131667493_7404569581761290193_n
172735254_815258579424129_4496568393647309529_n

Dạ em tạo database hết rồi thay hết rồi thì chạy trang web bị như kia ạ

Phần này chỉ có bạn giải quyết được thôi.

  1. Nếu mà cái 000webhost này có vấn đề thì code bạn có chuẩn mấy cũng không chạy được.
    Làm sao biết nó có vấn đề? Google xem có ai gặp lỗi tương tự không là biết.
  2. Nếu mọi người đều upload lên và chạy ok thì code của bạn có vấn đề.
  • Đây là phần yêu cầu bạn check lại quá trình chạy, cụ thể là php.
    Khi truy cập trang, thường file đầu tiên nó chạy vào là index.php, nếu var_dump, die/exit trong file này thì có chạy không?
  • Rồi thì database khai báo thế, nhưng quan trọng là đã kết nối chưa? Giống như cái máy tính bạn kết nối hết rồi, nhưng không ấn nút power thì cũng k giúp nó chạy được.

Rất nhiều bước liên quan tới phần này, mỗi 1 framework lại có kiểu bootstrap khác nhau. Nên vẫn là bạn chủ động debug dần.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?