Trả lời Comment tự động trên Youtube

Hello mọi người
Mình đang cần code trả lời comment tự động trên kênh Youtube của mình. Có cách nào đơn giản không ạ, tư vấn mình với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?