Tool chụp ảnh seleniumWebDriver java

Hi mọi người ai từng code tool chup ảnh được scoll ngang và scoll dọc rồi cho mình xin gợi ý được ko ạ

chụp cả màn hình khi mà test gặp lỗi đó à bạn

khoog ban ơi kiểu như thanh cuộn dọc chạy xuống để coi hết web và ngang ý đợi chút mình chup ảnh bạn xem

như hình mình muốn tool tự động di chuyển scoll ngang và dọc chup hình rồi lém vào 1 ảnh nhìn được hết

mình có xem qua thì có thấy chụp màn hình có full page với thanh cuộn là riêng với việc cho nó cuộn cái thanh này
như đây là để chụp full màn hình có cả thanh cuộn https://stackoverflow.com/questions/42973508/how-to-take-full-page-screenshot-of-a-scrollable-webpage-using-selenium-webdrive
cái này để scroll nó https://www.guru99.com/scroll-up-down-selenium-webdriver.html bạn thử tìm hiểu xem

1 Like

oke link trên mình xem rồi nhưng link dưới có vể có nhiều thông tin mình cảm ơn bạn nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?