Tool chế ảnh bằng javascript

javascript

(Trần Minh Quân) #1

Viết hoài cũng chán mới build cái tool chế ảnh bằng http://fabricjs.com/, mọi người bỏ chút thời gian góp ý cho nó vui vui tý :grinning::grinning::grinning:
https://mytutorials.xyz/meme/getMemeImage


(Trâu Gia Gia) #2

mình đang tìm hiểu js, bác có thể share source code không?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?