Tổng hợp bài viết Regular Expression trong PHP

Regular Expression hay còn gọi là biểu thức chính quy, đây là một kỹ thuật xử lý chuỗi nâng cao không những ở PHP mà còn bất kỳ một ngôn ngữ lập trình khác đều có tích hợp kỹ thuật này vào. Tuy nhiên đây là một kiến thức khó đối với những bna newbie, bạn sẽ rất khó để hiểu được regular expression trong php là như thế nào.

Hiện trên website freetuts có hai loạt serie trình bày vể chủ đề này, serie thứ nhất trình bài dạng content, nghĩa là tôi trình bày dạng bài viết nên đôi khi bạn đọc sẽ khó hiểu, tuy nhiên nếu bạn chịu khó đọc thì sẽ ngấm ngay :D. Serie thứ hai tôi trình bày dạng video, serie này cũng đang hoàn thiện dần.

Danh sách bài viết Regular Expression trong PHP

Bài 01: Regular Expression Là Gì?
Bài 02: Các quy tắc Regular Expression căn bản
Bài 03: Các quy tắc Regular Expression căn bản (tiếp theo)
Bài 04: Giới Thiệu Website kiểm tra regular expression
Bài 05: Hàm preg_match trong php
Bài 06: Hàm preg_replace trong php
Bài 07: Hàm preg_match_all trong php
Bài 08: None Capturing Group trong Regular Expression
Bài 09: Negative Và Positive Lookbehind trong Regular Expression
Bài 10: Negative Và Positive Lookahead trong Regular Expression
… đang cập nhật

Danh sách video Regular Expression trong PHP

Bài 01: Regular Expression PHP - Các quy tắc căn bản (P1)
Bài 02: Regular Expression PHP - Các quy tắc căn bản (P2)
Bài 03: Regular Expression PHP - Capturing Group
Bài 04: Regular Expression PHP - None Capturing Group
Bài 05: Regular Expression PHP - Greedy
… đang cập nhật

Mình sẽ cập nhật bài học tại ngay trang này nên các bạn bookmar lại để xem khi cần nhé. Chúc các bạn học tốt
Vì đảm bảo quyền tác giả các bạn xem tại đây nhé :smiley:

http://freetuts.net/tong-hop-bai-viet-regular-expression-trong-php.html

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?