TMA tuyển dụng Tester

tester
automation-test

(TMA Solutions) #1

:christmas_tree::christmas_tree: CÁC BẠN TESTER ĐÃ CÓ NƠI CÙNG ĐÓN GIÁNG SINH CHƯA?:christmas_tree::christmas_tree:

:milky_way::milky_way: Gia nhập TMA ngay hôm nay cùng các vị trí :milky_way::milky_way:

:fire::fire: Hãy sưởi ấm mùa đông này cùng một môi trường nhiệt huyết, trẻ trung và năng động như TMA​:fire::fire:


:arrow_right:️:arrow_right:️ Click “Ứng Tuyển” tại link JD hoặc gửi ngay CV của bạn về email [email protected]

:arrow_right:️:arrow_right:️ Đừng quên giới thiệu cho bạn bè và người thân tham gia TMA nhé!

:arrow_right:️:arrow_right:️ Ghé qua Fb của TMA tại: https://www.facebook.com/tmasolutions


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?