TMA Solutions - PHP DEVELOPER - Fresher & Experienced

php

(TMA Solutions) #1

:sunflower::sunflower: ALL LEVEL - PHP DEVELOPER :sunflower::sunflower:

Chỉ cần bạn có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng (OOP) và kỹ năng code PHP "thần sầu"

:sparkler::sparkler: Apply ngay: http://bit.ly/TMAPHPdev

:sparkler::sparkler: Gửi CV về [email protected]


Chắn chắn bạn sẽ thích môi trường làm việc tại TMA:

:arrow_right:️ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động với nhiều câu lạc bộ sau giờ làm việc

:arrow_right:️ Làm việc trực tiếp với chuyên gia công nghệ trên khắp thế giới, update những công nghệ mới nhất

:arrow_right:️ Nhiều khóa training hữu ích để bạn nâng cao trình độ

:arrow_right:️ Lương thưởng hấp dẫn kèm bảo hiểm toàn diện cho nhân viên

:arrow_right:️Happy Hour ăn uống xả láng cùng teammate hàng tháng

:arrow_right:️Vi vu du lịch 2 lần/ năm bất kể trong nước hay nước ngoài

#TMA #TMASolutions #TMARecruit #PHP


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?