TMA mời bạn vào team HYBRID Developer!

developer
hybrid

(TMA Solutions) #1

Bạn có biết Instagram, Airbnb và Wikipedia đều là các hybrid app - ứng dụng tích hợp được cả những ưu điểm của Mobile Web App và Native App?

Mời bạn vào Team của TMA để cùng tạo ra những hybrid app tuyệt vời nhất từ:

:christmas_tree: Frameworks: Cordova 8.0+, ReactJS 16.0+, Jest

:christmas_tree: HTML5, CSS3, JQuery

Xem ngay JD chi tiết và ứng tuyển liền tay vị trí này nhé:

:bell::bell: JD chi tiết: https://goo.gl/RgTTmG

:bell::bell:Click ỨNG TUYỂN ngay tại link JD hoặc gửi qua email: [email protected] bạn nhé!


(Tynk Huynk) #2

I hate to share you this blog but… :slight_smile:

Xin đừng sử dụng những từ buzzword trừ khi bạn thật sự hiểu nó. ReactJs không phải là hybrid. Cảm ơn!
Instagram và Airbnb đều sử dụng React Native, và React Native không phải hybrid framework, chưa kể thời gian gần đây Airbnb drop React Native luôn rồi.


(system) #3

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?