Tìm web team leader

Chào mn, như tiêu đề trên thì công ty mình đang tuyển vị trí web team leader, không biết bro nào có hứng thú không nhỉ

tuyển leader mà như tuyển intern nhỉ :joy::joy:

6 Likes

Haha mình đăng giùm hr, nếu quan tâm mình gửi mail trao đổi

Chắc bạn ý không phải HR. Chủ thớt nên gọi HR vào đăng 1 bài đầy đủ thông tin thì sẽ hấp dẫn hơn. Chứ không ai tự nhiên cho mail các thứ đâu. Nhất là tuyển leaders

4 Likes

Cảm ơn bạn nhâ, tại lần đầu đăng như thế này

Nếu bạn đã tự nhận thấy không phù hợp thì nên xóa bài viết đi hoặc update jobs description đầy đủ. Leader chứ không phải mớ rau nên không làm qua loa được đâu bạn

3 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?