Tìm trang web tổng hợp city id, latitude & longitude

Chào mn, hiện tại em đang cần số lượng lớn dữ liệu bao gồm city_id, Latitude &Longitude. có api get dạng json càng tốt ạ. ví dụ: {“city_id”:2604946,“latitude”:“21.1”,“longitude”:“105.7”} . em cảm ơn

Ngày trước có trang factual.com mà nó bán cho foursquare. thử xem, nó có cho free.
https://developer.foursquare.com/docs/api-reference/venues/search/

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?