Tìm thuật ngữ javascript

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ,

  • Em muốn hỏi về sự kiện JSConf là gì? Cho em xin keyword tiếng anh để tìm hiểu, em tìm tiếng Việt thì không có nhiều bài viết.
  • Engine V8 của google, V8 có phải là version không?
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?