Tìm thầy dạy web

Chào cả nhà.
Mình thích về web và lập trình. Trước ngày gọc điện cũng tập tành làm web vui vui thui. Giờ có công việc và gia đình rồi thì thoảng cũng coa time rảnh tự học làm web. Anh em anh cũng đang làm web nhận mình làm học trò đc không. Mình làm mục đích giải trí và vui vui thôi.

1 Like

Học phí định chi hấp dẫn như thế nào? Giải trí và vui vui thôi thì tự học đi bạn

3 Likes

Nếu chỉ ở mức giải trí, làm chơi chơi thì cứ học trên mạng thôi. Kiến thức mà thầy mà bạn cần tìm và những người dạy trên mạng thực chất là như nhau, vẫn cứ là HTML + CSS + Javascript, khác nhau mỗi cái cách trình bày. Mình từng học trên mạng cách lập trình Web và thấy có nhiều trang giảng dạy dễ hiểu, đúng kiến thức.

Với việc học lập trình web cho vui thì bạn chỉ cần học hết kiến thức cơ bản là đủ, nếu muốn có giao diện trông hiện đại mà không muốn code CSS quá nhiều thì có thể học thêm Bootstrap. Reactjs không nhất thiết phải học nhưng bạn có thể học nếu muốn.

4 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?