Tìm tên game kiếm lá bài thằn lằn trong 3 lọ huyền thoại những năm 2005

Em tự nhiên nhớ game này muốn tìm nhưng không biết tên game là gì.
Anh(chị) nào còn nhớ giúp em cái link hay tên game với.

Game này có 3 lọ tìm con thằn lằn xuất hiện trong lọ khi bị tráo đổi vị trí 3 lọ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?