Tìm Phần mềm Screen Recorder Free


(Tri Nguyen) #1

Anh chị có biết phần mềm nào quay lại màn hình đồng bộ với âm thanh không chỉ giùm mình với. Đã thử qua mấy cái nhưng âm thanh với hình ảnh nó không đồng bộ. Ví dụ cái video này hình ảnh nó cứ chạy trước video à.
Cảm ơn nhiều!


(Tri Nguyen) #2

Cái này xài VSDC Free Screen Recorder x32.


(Trần Hoàn) #3

Game Bar của Windows 10 đồng bộ tốt lắm :))


(Phan Bá Hải) #4

Nên dùng OBS, quay khá ổn


(TN) #5

Thử keyword bandicam portable


(Trần Hoàn) #6

OBS thường xuyên bị lệch. Stream ổn nhưng record kém.


(Phan Bá Hải) #7

Chắc cũng tuỳ máy thôi anh, em record vẫn ổn, không lệch tiếng gì cả :laughing:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?