Tìm outsource dự án nhỏ về reactjs

Chào các bạn, mình cần tìm 1 bạn outsource cho 1 dự án nho nhỏ của bạn mình, xây dựng web về video call, đã có backend và UI, giờ chỉ cần code frontend, yêu cầu các bạn nắm rõ react hooktypescript. Dự án cũng nhỏ, mình nghĩ chỉ cần 2 tháng là xong. Các bạn quan tâm thì comment hoặc nhắn tin cho mình qua facebook và báo giá lun nhé, mình nghĩ là tính theo giờ thì hợp lý.

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?