Tìm người ở Hà Nội phụ mình cài Discourse (có trả thù lao đi kèm)

Mình đang muốn cài diễn đàn Discourse, ai biết có thể phụ mình, mình trả thù lao tương xứng. có thể inbox tin nhắn Facebook mình: https://www.facebook.com/aluonganh

1 Like

Mấy cái việc như thế này thì đăng lên mấy trang freelance nhé bạn. Ở đây chỉ để dạy nhau học, không phải xưởng gia công hay chợ lao động đâu. Đòi hỏi bạn có Linux VPS có RAM tối thiểu 1GB (thường 2GB mới chạy ổn). Tốn kém phí trả cho cài đặt tối thiểu 26 đô la.

3 Likes

Cảm ơn Vô Thin, mình đang tìm hiểu, nhưng sau này chắc vẫn cần nhờ ai đó phát triển thêm mới tính năng riêng, với mỗi tính năng mới triển khai có thể trả 50$-100$, nhiều hơn.
Nếu bạn nào hiểu về Discourse có thể kết bạn cùng,

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?