Tìm người làm extension chrome order taobao

Em chào anh chị, hiện tại em đang có nhu cầu tìm kiếm 1 bạn có thể làm giúp em extension order taobao, là dự án cá nhân nên em xin phép được xin contact của người giúp đỡ ạ.
Hoặc liên lạc qua zalo em : 0788811025

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?