Tìm max của 2 cột count

Em đang vướng tìm max của 2 cột count dưới này có ai biết cách tìm max của 2 cột dưới k ạ chỉ em với, em không biết phải viết câu lệnh như nào em cảm ơn trc ạ

Chưa hiểu ý bạn lắm, như thế này ah?

select MAX(count(tietkiem.MASO)) MAX_SoLan, 
       MAX(sum(tietkiem.SOTIEN)) Max_TongSoTien
  from ....
 where ...
 group by tietkiem.MASO
1 Like

2 cột count là cột nào bạn ơi, mình không hiểu lắm ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?