Tìm kiếm sản phẩm theo giá trong MVC

Dạ cho em hỏi là muốn tìm kiếm sản phẩm theo giá trong mô hình MVC thì làm như thế nào ạ??

Bạn đang nói đến ASP.NET MVC phải không?

VD bạn tìm sản phẩm trong trang index. Mình giả sử bạn đã show được tất cả sản phẩm ra trang sử dụng linq!

Trong Controller action index, bạn thêm một parameter VD

[HttpGet]

public ationRessult Index(decima gia)
{
 if (gia == null) {
  product = dbContext.Product; 
} else {
  product = dbContext.Product.where(p => p.gia == gia) 
}
 return View(product);
}

Trong view thì bạn làm một form giao thức GET như Sau:

@using (Html.BeginForm())
{
    Find by name: @Html.TextBox("gia") 
    <input type="submit" value="Search" />
}

Sao mình làm k ra được sản phẩm theo giá , trước đó mình có tìm theo tên rồi ý??

Bạn đặt câu hỏi như vậy thì mà biết bạn đang gặp vấn đề gì. Chắng trách ko ai có hứng thú mà giúp bạn. Ít nhất phải có code, link demo,… để còn biết mà lần.

Bạn hỏi thế này thì chịu rồi :frowning:

product = dbContext.Product; 

product = dbContext.Product.where(p => p.gia == gia) 

prodct với cả dbContext là lấy ở đâu và làm như nào để có ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?