Tìm kiếm chỗ host web miễn phí để nộp bài

MÌnh làm web bằng php có composer, sử dụng mysql có chức năng gửi mail, thầy kêu nộp phải lên host, ai biết chỗ nào host web miễn phí, không quảng cáo và có csdl mysql không

Máy u bị mất mạng hả …Hay Google bị chặn ùi … :sweat:

2 Likes

host free thì http://hostinger.vn hoặc http://vhost.vn/free-hosting/
nước ngoài thì:
https://byet.host/free-hosting
https://www.000webhost.com/free-domain-hosting
mà bạn cứ google keyword free hosting là ra 1 đống mà. Đa phần nó hỗ trợ php với sql hết mà :wink:
Còn html, css, không thì cứ google driver cũng thành hosting được :blush:

4 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?