Tìm khóa học online

java

(Nhạc) #1

Mọi người ơi, bây giờ e muốn học Java Core online. Không biết có chỗ nào có khóa học ổn k ạ? Mọi người giới thiệu cho e với. E cảm ơn


(tuk tuk) #2

java core thì thiếu gì bạn?
youtube, mấy khóa của Kteam, rồi còn cả các khóa học của edumall, myclass bị tuồn đầy bên ngoài nữa


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?