Tìm hướng đi cho cấu hình ldap với spring boot

Mình đang có 1 app muốn sử dụng ldap để authority, nhưng mình đang gặp khó với java (spring boot), mình có tham khao mẫu https://www.websparrow.org/…/spring-boot-spring… với embedded server thì ok, nhưng trong trường hợp với server ldap riêng thì mình chưa biết cách config thế nào trong code. Mọi người giúp mình với.

Cám ơn mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?