Tìm hiểu về ES trong JS bắt đầu từ đâu

Mọi người cho e hỏi, JS đã có nhiều chuẩn ES rồi. Vào thời điểm hiện tại thì e nên học chuẩn ES nào đầu tiên để có kiến thức tổng quát và mới nhất.
E hay nghe nhắc đến ES6 vậy có phải nên bắt đầu từ ES6 ko ạ…
E cảm ơn mọi người

Học javascript cơ bản thì học ES5.
Các ES về sau thêm tính năng thôi, các framework code typescript, es6 cũng toàn sài babel convert về ES5 cho browser chạy à

3 Likes

Đây là bài viết về module trong javascript nhé

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?