Tìm hiểu về datalog

Chào các anh, em đang tìm hiểu về 1 keyword là ‘Datalog’ mà tài liệu em tìm hiểu được gồm :

nhưng nội dung trình bày khá khác nhau
mong mọi người giúp em hiểu hơn về nó ạ.
chúc các anh năm mới tốt lành.

bạn hỏi thế quá bằng đánh đố người ta.
khác gì hỏi vn là gì? vn là Việt Nam hay là vị ngọt, cái nào đúng cái nào sai thì phụ thuộc vào ngữ cảnh đặt vào.

Với datalog cũng tương tự thôi, 2 video 2 nghĩa khác nhau, thì chỉ có bạn mới biết cái nào đúng (là bạn đang tìm việt nam hay tìm vị ngọt?)

3 Likes

bạn đã coi hết 2 video trên và có tìm hiểu sơ về datalog hay chưa?

vì cả 2 video đều nói về datalog. 1 video nói về ứng dụng, cách query data bằng datalog, cụ thể ở đây là trên DatomicDB và xài ngôn ngữ clojure. 1 video nói từ gốc tới ngọn, chỉ về logic programming, cái mà programming paradigm của nó hướng tới. ngôn ngữ ở đây là racket.

bạn muốn tìm hiểu data log thì nên xem cái video thứ 2

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?