Tìm hiểu cách thức hoạt động của ChatBot rasa_framework

chatbot
rasa
chatterbot

(Vu Van Chung) #1

Chào mọi người, mình hiện tại đang phát triển chatbot dựa trên rasa_nlu framework và chatterbot nhưng đang gặp vấn đề trong việc hiểu cách thức hoạt động của nó, mặc dù đã làm theo tutorial nhưng có vẻ nó vẫn chưa hoạt động theo ý. Có ai đang tìm hiểu hay biết về 2 framework này xin chỉ giáo với ạ.
Cảm ơn mọi người!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?