Tìm hai điểm gần nhất hoặc khoảng cách giữa hai điểm yêu cầu

Em chào mọi người,

Em có thử làm hai bai toán này.

Đối với bài toán tính khoảng cách, em giữ nguyên column 1,2 và thay đổi row tùy theo ý người dùng?

Nhưng riêng đối với bài toán tính khoảng cách em vẫn còn bị rối vì làm sao để cố định điểm đầu tiên, sau đó bắt đầu chạy các điểm kia. Và sau đó chuyển đến đến điểm cố định tiếp theo.

Em có code trên máy nhưng hơi bị rối nên em code giấy cho dễ nhìn.

Anh chị nào chỉ hint giúp em để em mò thêm 1 tí được không ạ (đừng show code).

đề đâu, bài toán chỉ có tiêu đề?

A post was merged into #1

nếu như bài này bạn chạy 2 vòng for O(n^2) thì có vấn đề gì không?
với mỗi cặp i,j thì tính khoảng cánh từ điểm i tới điểm j, rồi so sánh với min như cách tìm min/max thông thường?

2 Likes

Không muốn O(n^2) thì thử như trong sách chỉ xem?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?