Tìm gia sư dạy lập trình trực tuyến


(Nguyen Nam) #1

Như tiêu đề, mình muốn tìm gia sư online để dạy lập trình. Mình muốn học về viết ứng dụng trên nền web. Có khóa học nào không ạ?


(kiencon) #2

bạn đã có nền tảng lập trình chưa? ví dụ như kỹ thuật lập trình, oop, cấu trúc dữ liệu & giải thuật?


(Nguyen Nam) #3

Mình bắt đầu từ số 0. Mình có biết một ít về HTML CSS và JS. Chỉ một xíu thôi. Khả năng đọc tài liệu tiếng anh thì OK. Khi học mình chỉ gặp khó ở cấu trúc function cũng nhưng cách đặt var và vòng lặp


(Nguyễn Quang Trí) #4

Tốt tiếng Anh thì tự học quách cho nhanh, nhờ vả làm gì cho mêt: PHP for Beginners - Become a PHP Master - CMS Project


(Vô Thin) #5

Đọc tiếng Anh không thôi vẫn chưa OK nhé. Nghe giảng bài được thì học ở TreeHouse là có thể tương đương với học một thầy.


(kiencon) #6

theo mình thì bạn nên học nền tảng lập trình trước, muốn học cho đến nơi đến chốn chắc mất tầm 1 năm và có người hướng dẫn, tuy chậm mà chắc, song song đó thì rèn html/css để cắt giao diện cho tốt trước đã. Sau đó thì mới vô vọc web, từ mpa đến spa. Bạn có thể học về NodeJs hoặc aps.net! Nếu lúc này ko thích web nữa có thể nhảy sang mobile tuỳ.


(system) #7

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?