Tìm gia sư dạy lập trình SQL, C++, Analysis with R, Machine Learning, AI

Xin chao cac anh chi,

Em dang hoc lap trinh Java, lap trinh la 1 nganh qua moi me doi voi em, ma chua bao gio hoc qua, em dang gap van de de hieu bai va viet code tot hon, anh chi nao co the day kem em qua mang duoc ko? Em con sinh vien nen dung tinh gia cao qua nhe :slight_smile: Cam on rat nhieu a. Vui long lien he em qua eagle8828 gmail nha.

inbox cho mình nhoé bẹn. hihi

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?