Tìm dữ liệu theo ngày tháng trong asp.net MVC

c-sharp

(Nguyễn Viết Sơn) #1

2019-01-09_162255

Chào cả nhà. Em mới học lập trình MVC nên nhờ mọi người chỉ giúp em vấn đề sau ạ:

view calender lên và khi click chuột vào ngày tháng cần tìm thì sẽ hiện dữ liệu lên bàng bên phải.

Mong mọi người hỗ trợ.

Xin cảm ơn cả nhà.


Hiển thị lịch calendar lên website
(Duyen) #2

Dùng Ajax gửi ngày tháng lên server, server truy vấn database lấy dữ liệu về rồi show kết quả lên bảng phải.


(Nguyễn Viết Sơn) #3

Mình hiểu cơ chế bạn gợi ý, nhưng code được kết quả thì mình không thể. Bạn có thể hỗ trợ mình đoạn code trên được không ạ.
Cảm ơn bạn nhiều.


(Duyen) #4

Thay vì ngồi chờ thì nếu năng động bạn có thể tự tìm hiểu bằng từ khóa mà mình đã có. Ajax + mvc + search.


(Leo2T) #5

Bạn đang dùng view calender nào?
Nếu dùng FullCalendar thì nó có event của dayClick và viết function get dữ liệu từ server. Server sẽ return Patialview.

Phần Client:

$('#calendar').fullCalendar({
   dayClick: function(date, jsEvent, view) {
				$.get('/[Controller]/[Action]/',{date:date}).done((result)=>{
    	$('#idContainer').html(result);
    
    });
   }
});

Phần server:

 [HttpGet]
public ActionResult Action(string date)
{
    //logic code

    return PartialView("Partial/_List_BillDetails", model);
 }

Lưu ý cần debug từng phần xem có lỗi data có sent đúng không.


(Nguyễn Viết Sơn) #6

Cảm on Twot_Leo_L2t rất nhiều.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?