Tìm đồng đội PHP, Node.js


(sgntech) #1

Bên mình là cty mới thành lập. Cần tuyển PHP, Node.Js developer cho vị trí fresh/junior.

  • Địa điểm làm việc: Công Viên Phần Mềm Quang Trung
  • Lương: up to 1200$
  • Cấp Macbook
  • Review lương 2 lần/năm
  • Hỗ trợ tiền tham dự techtalk, senimar, workshop

Xem thêm JD tại đây: http://bit.ly/2GSLatU

Vui lòng gửi cv về [email protected]

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?