Tìm dịch vụ web server

Chào anh chị !
Cho em hỏi giao diện trong web này là của web server nào ạ ? Em cảm ơn

trông giống iis (web .net hoặc asp)
bạn có thể f12 để xem
nhưng web này ở đâu mà bạn lại hỏi như vậy?

4 Likes

Nhìn thấy là biết nhà Microsoft rồi, ám ảnh ngày xưa đi triển khai SharePoint :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?