Tìm coder ios cho dự án Starup

ios

(Nguyễn Hữu Thành) #1

Mình đang cần tìm 1 bạn cùng làm dự án Startup (đã xong web, android) dev phần ios.
Bạn nào có thể tham gia liên hệ mình nhé: 0978591770
TKS!


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?