Tìm bạn chém gió LOLCODE

Mình mới được giao bài tập lớn dịch ngôn ngữ LOLCODE sang Scala, bạn nào có hứng thú với 2 loại ngôn ngữ này và muốn thảo luận chơi thì inbox kết bạn nhé, mình đọc document của LOLCODE nãy giờ thú vị phết nhưng chả biết người ta tạo ra nó để làm gì :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?