Tìm 1 dev app cho dự án cá nhân

Chào anh chị em, em đang có 1 dự án dev app cá nhân gồm
1 login screen, đi link webview, và các thứ nhỏ khác.
Giá cả : để cho các anh chị tự deal
Mng có thể liên hệ giúp em qua zalo 0788811025
hoặc skype live:9da08b503e8da23f

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?