Tiêu đề trong Word

word

(Khôi) #1

Mọi người cho em hỏi yêu cầu như gạch đỏ là như nào ạ @@ em hoang mang quá @@ Lời nói đầu và Tài liệu tham khảo có phải tiêu đề ko ạ? Vì cô giáo em bảo phải có 2 phần đó


(Đào An) #2


Phần bên trên header, footer của mỗi trang gọi là tiêu đề đầu trang, cuối trang. Phần này chỉ đánh số thứ tự thôi, nhiều bạn còn gõ cả tên bài / tên người làm vào đây.


(Khôi) #3

Em cảm ơn ạ :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?