Tiếng kêu khi laptop tắt nguồn

Khi laptop tắt nguồn sẽ kêu một tiếng ‘tạch’, rốt cuộc tiếng này phát ra từ đâu trong laptop vậy mọi người

Từ loa nhé, do loa bị mất điện đột ngột.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?