Tiềm năng ứng dụng thực tế của blockchain & Web3

Mấy nay nghe báo chí ca ngợi về blockchain & Web3 quá nên mình quyết định bước chân vào lĩnh vực này để tìm hiểu coi nó có ứng dụng thực tế gì không.

Đọc tiếp ở đây.

5 Likes

Bài viết rất hay ạ!

Tóm tắt:

  • Bước chân vào blockchain nên chọn Solana thay vì Ethereum.
  • Solana cho phép lập trình bằng Rust, Solidity (Ethereum) chỉ làm được mỗi smart contract.\
  • Solana không thể dùng std::net => Không kết nối được mạng.

Kết luận:
Bản chất của blockchain khiến phải hạn chế kết nối mạng => Nói “blockchain, web3 là tương lai” thì nổ quá.

Vậy cho em hỏi mạng ở đây nghĩa là kết nối giao thức http, websocket, … không được hay tất cả protocol TCP/IP đều không được hay là không kết nối được internet luôn?

2 Likes

Tất cả luôn bạn nhé :smiley:
Đúng như bạn nói, nói blockchain hay web3 là tương lai thì nổ quá. Chủ yếu những bài viết hay phát biểu tương tự chủ yếu là để gây sự chú ý. Nó sẽ là sự cộng sinh mở rộng thêm cách mà người ta sử dụng mạng internet thôi

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?