Tích hợp Javascript SDK của ASiD Friend MTS vào Nuxtjs

Chào mọi người.
Hiện em đang tích hợp Javascript SDK của ASiD Friend MTS (https://www.friendmts.com) vào phần front-end website của mình mà chưa được. Tài liệu trên mạng cũng không nhiều. Cho em hỏi có anh chị nào từng làm cái này chưa có thể cho em xin code mẫu được không ạ? Em hỏi trên diễn đàn mình vì phía đối tác trả lời chậm quá.

Website của em code bằng framework Nuxtjs 2 ạ. Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?