Tích hợp API Visa

Chào mn, hiện tại em đang làm 1 ứng dụng, muốn tích hợp cổng thanh toán (thanh toán bằng visa, master card,… không thanh toán qua momo, zalopay,…). Em đang tìm hiểu api do visa.com cung cấp. Mà sao em chạy bất cứ api nào với data mẫu đã có (test với vdpplayground) thì nó cứ trả về response như bên dưới hoài:

{"responseStatus": 
{
  "severity": "ERROR",
  "code": "9125",
  "message": "Expected input credential was not present",
  "status": 400,
  "info": ""
 }
}

Moi người, ai biết bị như nào hướng dẫn em với ạ. Nếu ai có API cổng thanh toán nào tốt hơn thì nói em biết với ạ. Em xin cảm ơn.

Cò con thì không làm trực tiếp được với VISA đâu. Muốn kết nối thanh toán thẻ quốc tế thì đăng ký thành lập cty ở nước ngoài (nên đăng ký ở Singapore vì gần và uy tín cao) mà Stripe có làm ăn, rồi làm việc với Stripe, dùng API của nó.

Nếu muốn dùng API của VISA phải lập công ty có vốn điều lệ cỡ 3 triệu đô la ở Việt Nam (nước ngoài càng tốt, nhưng cẩn thận chuyện chuyển tiền về VN) và tham gia vào danh sách này.

Đừng hoang tưởng rằng các API kia là công cộng, hoặc có thể khai thác chùa bằng mẹo nào đó, liên quan đến tiền bạc đi tù như chơi nếu không có ký kết làm ăn với nhau. Các tài liệu kỹ thuật đăng trên mạng để test này nọ là dành cho những lập trình viên ở công ty được phép kết nối, học tập kết nối cũng không sao nhưng dùng thật thì không được đâu.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?