Thuê Design thiết kế đồ họa game

game

(Smart Tv And Film) #1

Mình đang làm một con game 2D và cần thuê Design thiết kế 100% đồ học cho mình. Ai biết thuê hợp đồng ở đâu và giá cả bao nhiêu là hợp lý ạ?


(Nguyễn Phạm Anh Quân) #2

Em vào group này để hỏi cụ thể, nhớ đính kèm hình ảnh về đồ họa game em muốn thì dễ nói chuyện hơn


(Smart Tv And Film) #3

Cảm ơn anh ạ!


(system) #4

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?