Thuê Code hộ java java

java

(Hoàng Vn) #1

Mình cần 1 ban code thuê 1 cái class nhỏ về đọc dữ liệu từ file theo nhưngx cái class có sẵn trên github bằng java trong ngày 12/12 vs ạ.
Bạn nào làm đc thì cmt nick face mk add rồi nc ạ.


(Leo2T) #2

wtf bạn muốn code hộ à? Dọc file gì github???


(Nguyễn Đình Anh) #3

“Thuê Code hộ” là có trả phí hay không?? Bạn cần phải nói rõ ràng hơn về yêu cầu thì mọi người mới biết được chứ.


(明玉) #4

Bạn báo giá trước rồi người ta mới vô nhé


(system) #5

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?