Thuê code bài tập javacore

Mình có 20 bài tập về java, sử dụng vòng lặp, mảng, danh sách và điều kiện để code thôi. Mỗi bài chắc tầm mấy chục dòng, có bác nào nhận làm thì comment lại fb mình add rồi nói chuyện giá cả nhé

Liên hệ nhé :)))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007673414765

Nhận làm lab java nhé bạn

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?