Thực thi command postgresql trên PHP

Chào mọi người em đang học postgresql trên utunbu . Thì command có đoạn mã sau

$ postgresql ~ \copy tmp from '/var/www/html/imgsmlr/data/1.jpg.hex'

Trên PHP làm thế nào để thực thi y chang vậy ạ ? Em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?