Thực tập sinh và những điều xung quanh bạn nên tìm hiểu

Thời điểm này các sinh viên của chúng ta bắt đầu kết thúc học kỳ để bước vào giai đoạn thực tập chuyên ngành. Nhiều bạn lo lắng không biết đi thực tập phải làm những gì, thu thập số liệu, kinh nghiệm học hỏi ra sao và rồi lại nhiều bạn còn luống cuống vì chưa có chỗ thực tập.

Ngày xưa, thực tập là một điều gì đó phải xin, phải chạy vạy, phải lo lót nhờ vả để có thể có được một xuất mặc dù chưa cần biết bạn có thành tích gì trong trường hay không. Và giờ thì thực tập sinh đỡ hơn rất nhiều, nhiều công ty săn đón mời chào cũng không phải là ít.

Bài viết hôm nay hãy cũng mình nói chuyện về chủ đề thực tập sinh xưa và nay nó khác nhau như thế nào nhé!

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?